Training ‘lastige klanten’

1,5 daagse training ‘Omgaan met verbale agressie/ lastig klantgedrag’ (9 PE punten) 

In deze 1,5 daagse training leer je werken met  het model waarmee SCHOOL TEGEN SCHELDEN werkt. Namelijk de ‘ladder van escalatie‘. Het is een model waarin we onderscheid maken tussen klantgedrag en (gewenst) gedrag van de medewerker. In de ochtend ligt de nadruk op gesprekstechnieken zoals ‘actief luisteren’, ‘begrip tonen voor frustratie-agressie’ en grenzen stellen aan ‘instrumentele agressie’. Ongewenst klantgedrag wordt niet getolereerd. We behandelen alle interventies die helpend kunnen zijn bij de-escalatie van opkomende agressie. Toegespitst op de praktijk.

Tijdens 2 dagdelen worden de interventies geoefend met een professionele trainingsacteur.

Wij zorgen voor een leerrijke dag waarin je je veilig voelt en waarin je je vragen kwijt kunt over omgaan met lastig gedrag. We vinden het belangrijk dat je de volgende dag kunt toepassen wat je bij ons geleerd hebt.