Basistraining

1 daagse training ‘Omgaan met verbale agressie/ lastig klantgedrag’ (6 PE punten) 

In deze 1 daagse training leer je werken met  het model waarmee SCHOOL TEGEN SCHELDEN werkt. Namelijk de ‘ladder van escalatie’. Het is een model waarin we onderscheid maken tussen klantgedrag en (gewenst) gedrag van de medewerker. In de ochtend ligt de nadruk op gesprekstechnieken zoals ‘actief luisteren’, ‘begrip tonen voor frustratie-agressie’ en grenzen stellen aan ‘instrumentele agressie’. Ongewenst klantgedrag wordt niet getolereerd. We behandelen alle interventies die helpend kunnen zijn bij de-escalatie van opkomende agressie. Toegespitst op de praktijk.

’s Middags worden de interventies geoefend met een professionele trainingsacteur.

Wij zorgen voor een leerrijke dag waarin je je veilig voelt en waarin je je vragen kwijt kunt over omgaan met lastig gedrag. We vinden het belangrijk dat je de volgende dag kunt toepassen wat je bij ons geleerd hebt.

Referenties

1 daagse basistraining ‘Voorkomen en omgaan met verbale agressie’ voor thuiszorgmedewerkers: Super leerzame, leuke en interessante training. Duidelijk beeld geschetst van de diverse stadia in agressie. Els creëerde een prettige sfeer onder mensen die elkaar niet kenden – DirectZorg, mei 2016

Agressietraining voor onderwijzend personeel: ‘veilige setting, meteen toepasbaar, duidelijke handvatten, veel geleerd in korte tijd, veel verschillende werkvormen en daardoor energieke training, je leert je grenzen goed kennen, ook pittig en emotioneel, aanrader voor schoolteams’  – Basisschool in Den Haag, september 2015

Weerbaarheidstraining ‘omgaan met lastige klanten/ verbale agressie’ medewerkers met direct of telefonisch klantcontact >  ‘praktische training/ situaties uit onze praktijk/ acteur zocht echt de grenzen op/ veilige omgeving/ veel mee te maken in de dagelijkse praktijk …” lees verder » – Rabobank Woerden