Wie is Els?

Els van Leeuwen

In het jaar 2000 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf, dat destijds Van Leeuwen Training & Coaching heette. Naast mijn werkzaamheden als ondernemer werkte ik als supervisor en trainer binnen een Tbs-kliniek ten behoeve van de medewerkers. Vanaf die tijd ben ik mij steeds meer gaan ontwikkelen als trainer, bedrijfsopvanger, supervisor en (team)coach. Ik had en heb de smaak te pakken. De smaak om deelnemers te begeleiden in hun werk, in hun kansen en in hun leerwensen.

In 2007 heb ik het ondernemerschap volledig omarmd. Ook nam ik mijn 2e handelsnaam in gebruik t.w. SCHOOL TEGEN SCHELDEN. Onder die naam wil ik de aandacht vestigen op ‘Ongewenst gedrag op de werkvloer’ en treed ik op als trainer, spreker, coach en ondersteuner na ingrijpende gebeurtenissen.

Ik heb inmiddels ruim 20 jaar (!) ervaring in het trainen van groepen met als doel om hen in het werk assertiever en autonomer te laten optreden. Ik hecht veel waarde aan goede samenwerking in een veilige (werk)omgeving.

In het jaar 2016 bedacht ik de werkvormendagen waar trainers/ trainingsacteurs/ docenten en coaches hun (nieuwe) werkvormen op, aan en met elkaar kunnen oefenen in een veilige, deskundige en gezellige omgeving. Tot corona organiseerde ik dit twee keer per jaar. Momenteel organiseer ik de dagen op aanvraag.

Voor beginnende trainers raad ik de Train de Trainer Werkvormen aan. Een dynamische dag gevuld met werkvormen die passen bij start, midden en eind van je training. Smullen!

Sinds oktober 2020 ben ik  Vertrouwenspersoon ‘Ongewenste omgangsvormen en integriteit’, een al langer gekoesterde wens. Elke medewerker heeft recht op een veilig werkklimaat en daar wil ik graag aan meewerken. Sinds het najaar 2022 ben ik ook werkzaam als trainer bij Van Oss & Partners in de basisopleiding voor vertrouwenspersonen.

Ook ben ik werkzaam als docent en examinator bij NCOI Opleidingen in verschillende modules van de HBO Bachelor Social Work en de MBO Vakopleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. En ik werk als docent bij AvansPLUS voor onderwijs aan studenten in bachelor, postbachelor- en masteropleidingen.

Sinds de zomer 2020 werk ik als coach in het project ‘Nederland Leert door!’, een prachtig initiatief van de overheid voor werkenden en werkzoekenden. Je kunt het zien als een ‘soort APK van je loopbaan’ waarin diverse loopbaantests en tot 4 coachingsgesprekken zijn opgenomen. Ik voer deze werkzaamheden uit in samenwerking met Building Human Talent .

Wil je nog meer lezen over mij dan verwijs ik je naar mijn LinkedInprofiel 

Plezier op de werkvormendag!

Werkvorm NCOI opleidingsdag