IMPACT VAN CORONA OP MEDEWERKERS/ Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen

In deze heftige tijd wil ik zorgmedewerkers zo goed mogelijk bijstaan. Je kunt terecht voor opvanggesprekken voor jou of je team. Dat doe ik nu via Zoom of Microsoft Teams maar ook face to face op voldoende afstand. Bel gerust en vraag naar de mogelijkheden.

1. (Online)bijeenkomst ‘Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen en tips voor het gesprek’

Deze bijeenkomst vindt plaats via Zoom of Microsoft Teams en duurt ca. 2 uur en kan door maximaal 10 mensen tegelijk bezocht worden. De bijeenkomst is voor professionals die zich al bezighouden met ‘opvang van medewerkers’. Deze professionals zijn al werkzaam in de begeleiding van medewerkers zodat zij voldoende hebben aan het volgen van dit dagdeel om hun begeleidings- of opvangwerk weer voort te zetten.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Verschillen normale, nare, ingrijpende en traumatische gebeurtenis
  • Hoe werkt de normale verwerking?
  • Hoe werkt de verstoorde verwerking?
  • Hoe herken je een PTSS?
  • Tips voor het doen van de opvanggesprekken ‘do’s en dont’s’
  • Hoe werkt de opvangprocedure binnen jouw organisatie?

De bijeenkomst is interactief in die zin dat er verschillende werkvormen worden gebruikt. Voor de bijeenkomst bericht ik de deelnemers met wat technische tips rond Zoom of Microsoft Teams. Ter voorbereiding verdiepen de deelnemers zich in het opvangprotocol van hun organisatie.

Wanneer vindt de bijeenkomst plaats?

Zodra er minimaal 5 deelnemers zijn, wordt er in overleg een datum geprikt. Het maximaal aantal deelnemers is 10.

world vs corona

2. (Online)bijeenkomst in combinatie met dagdeel oefenen met acteur (fysieke bijeenkomst gepaste afstand)

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals die mede door de Corona Crisis medewerkers gaan begeleiden in het werk. Zij hebben al wel wat ervaring in opvanggesprekken en willen zich daarnaast verdiepen in de theorie rondom ‘de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen en het doen van opvanggesprekken’. Deze training bestaat uit 2 dagdelen, een (online) bijeenkomst zoals hierboven beschreven en een fysieke bijeenkomst waar de opvanggesprekken met acteur worden geoefend.

Er worden verschillende soorten gesprekken geoefend, bijvoorbeeld:

  • Opvanggesprekken waarbij de medewerker blij is eindelijk haar verhaal kwijt te kunnen.
  • Gesprekken met medewerkers die ‘weerstandsgedrag’ laten zien zoals bagatelliseren, boos, ontkennen, verdrietig of externaliserend.
  • En het is natuurlijk mogelijk om je eigen specifieke casus in te brengen en die te oefenen met acteur.

Ook besteed ik aandacht aan de structuur en opbouw van het opvanggesprek en het 3-gesprekkenmodel.

Wanneer vindt de bijeenkomst met acteur plaats?

Bij aanmelding van 5 deelnemers wordt er in overleg een datum geprikt. Het kan zijn dat je met 10 deelnemers de online bijeenkomst volgt en daarna in 2 groepen het fysieke gedeelte gaat doen.
De locatie van de training is in Den Haag.
Als er een groep medewerkers van eenzelfde organisatie meedoet dan kan de bijeenkomst ook in die organisatie plaatsvinden mits voldaan kan worden aan de richtlijnen van het RIVM.

corona 1,5 m afstand