Individuele opvang

Individuele opvang van medewerkers na schokkende gebeurtenissen

Het kan ook zijn dat er in een bedrijf geen bedrijfsopvangteam is of komt. In dat geval kan Els van Leeuwen gesprekken aanbieden volgens het ‘drie gesprekken model’. De eerste opvang van de getroffene geschiedt dan meestal op de afdeling, daarna kan er binnen 48 uur een eerste gesprek met Els plaatsvinden.

Samen bespreken we de ‘normale’ reacties op de ‘abnormale’ gebeurtenis en Els houdt de ‘normale’ verwerking in de gaten. Ook dan is het mogelijk om na drie gesprekken tot de conclusie te komen dat verdere, professionele hulp geïndiceerd is.

 

Mensen die een schokkende gebeurtenis meemaken zullen altijd geschokt en geëmotioneerd reageren, echter de meeste mensen herstellen binnen drie maanden en functioneren weer als vanouds.