Omgaan met agressie

Agressie is helaas een feit in onze maatschappij. 1 op de 5 medewerkers heeft te maken met agressie, discriminatie en pesten.

SCHOOL TEGEN SCHELDEN traint medewerkers om de-escalerend te werken. Ook kijk ik met de opdrachtgevers naar de veiligheid van de organisatie zowel op fysiek, procedureel als operationeel niveau.

Daarnaast bied ik ondersteuning bij het maken of aanpassen van het agressiebeleid.

Frustratieagressie is een vorm van agressie die voortkomt uit teleurstelling omdat er ‘iets niet is’, ‘iemand niet is’ of er andere verwachtingen zijn van de klant. Het kan zich uiten in klagen, zeuren, mopperen, claimen of zuigen. Het is een vorm van agressie die we ‘wel begrijpen’ omdat die voorkomt uit teleurstelling.

En er is instrumentele agressie die gericht is op de persoon van de werker. Bijvoorbeeld de kassière van de supermarkt is een ‘trut’ omdat ze niet snel genoeg is of de thuiszorgmedewerkster die geconfronteerd wordt met intimiderend gedrag van de mantelzorger.

Zie ook het blog ‘Voorbeelden van deelnemers uit agressietrainingen’.

De trainingen zijn gericht op het de-escaleren van opkomend verbaal agressief gedrag. Daarom kijk ik met de deelnemers naar hun houding, toon, stemgebruik en woordkeus. En dat wil niet zeggen dat zij de agressie veroorzaken maar het is wel zo dat zij met hun eigen houding veel opkomend naar en vervelend gedrag kunnen voorkomen c.q. de-escaleren.

SCHOOL TEGEN SCHELDEN werkt samen met een aantal professionele trainingsacteurs aan wie en met wie de deelnemers kunnen leren. Zij zijn ‘levend oefenmateriaal’ en samen met mij zorgen zij voor een veilig leerklimaat.