WORKSHOP ‘Omgaan met verbale agressie/ lastig klantgedrag’

De workshop ‘omgaan met verbale agressie/ lastig klantgedrag’ geven we geregeld op congressen, studiedagen of als ‘agendapunt’ bij vergaderingen. Het is een makkelijke en interactieve manier om een inkijkje te geven in de methode die SCHOOL TEGEN SCHELDEN hanteert. We maken onderscheid tussen klantgedrag en (gewenst) gedrag van de medewerker. We werken met de actualiteit van de groep zodat men daadwerkelijk het geleerde in de praktijk kan toepassen.

Een voorbeeld uit de workshop:

Thuiszorgmedewerker krijgt telkens van haar cliënte te horen dat ze te laat is, dat ze de zorg niet goed doet en dat haar collega veel beter is dan zij. De medewerkster in kwestie is het meer dan zat. Ze heeft van alles geprobeerd om de cliënte tevreden te stellen. Dat is niet gelukt. Wij maken in de interventies onderscheid tussen ‘begrip tonen’ en ‘grenzen stellen’. In deze kwestie gaat het om ‘grenzen stellen’ aan het ontoelaatbare veeleisende en roddelende gedrag van cliënte. De situatie wordt in scene gezet en nabesproken met de medewerkster en de anderen uit de groep.

Dit is een van de vele voorbeelden die we in een workshop kunnen oefenen. Doel van de workshop is dat deelnemers zich gehoord en gesteund voelen en dat hun eerste vragen worden besproken.

 

De workshop wordt indien gewenst op maat gemaakt. Dat betekent dat tijdsduur en inhoud aangepast kunnen worden. Zo geven wij workshops van een uur op de Gezond en Zeker kennisdagen en workshops van drie uur bij andere opdrachtgevers.

 

Neem hier contact op voor de mogelijkheden.