Korte training ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’

Geaccrediteerde training 3 PE punten voor verpleegkundigen, verzorgenden, wijk- en praktijkverpleegkundigen

Steeds vaker hebben we te maken met grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Denk aan: beledigen, kleineren, onder druk zetten, seksuele intimidatie, chanteren of te dichtbij komen.

Een paar voorbeelden uit de praktijk:

‘Deelneemster vertelt over haar werk als thuiszorgmedewerkster bij een mannelijke cliënt. Zij komt elke dag bij hem om zijn medicatie te verstrekken. Elke dag probeert hij dichtbij haar in de buurt te komen’

Of

Familie die telkens beledigende en kleinerende opmerkingen maakt naar de verzorgenden. De medewerkers doen het nooit goed.’

Voor deze en veel andere soortgelijke situaties ontwikkelde SCHOOL TEGEN SCHELDEN een korte, praktische training om ongewenst gedrag te stoppen.
Deze training is geaccrediteerd voor verzorgenden/ verpleegkundigen/ praktijk- en wijkverpleegkundigen die geregistreerd staan in het Register voor Zorgprofessionals van de V & VN.

Het doel is om jezelf te beschermen en voor jezelf op te komen. Het onderliggende doel is om tot samenwerking met cliënten of familie te komen.

De training duurt 3 uur en wordt begeleid door een trainer van SCHOOL TEGEN SCHELDEN en een professionele trainingsacteur.

Uit het kaartspel ‘HOE DOE JIJ DAT NOU?/Omgaan met agressie van klanten’
Materiaal bij de training ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg’