Training collegiale ondersteuning

‘In een team verpleegkundigen is een van de collega’s uitgescholden door een familielid. Dit was al het zoveelste incident in een paar weken tijd en de verpleegkundige zit er helemaal doorheen. Zij klopt bij de collegiaal ondersteuner aan om haar verhaal te doen en samen te bespreken hoe zij het best verder kan gaan in haar werk

Het is aan te bevelen dat collega’s collega’s opvangen bij ernstige en traumatische gebeurtenissen op het werk. Collega’s ervaren laagdrempeligheid bij het gaan naar een collega (die opgeleid is om op te vangen) in plaats van naar bijvoorbeeld een bedrijfsmaatschappelijk werker.

We noemen dat ‘collegiale opvang’ en steeds vaker zie ik dat die opvang professioneel wordt geregeld door de organisatie. Men onderkent dat adequate opvang uitval voorkomt of verkleint.

Ik bied een training in 3 dagdelen aan waarbij je leert ‘collegiaal te ondersteunen’ bijvoorbeeld vanuit een bedrijfsopvangteam of vanuit een peergroup.

Onderdelen van de training:

  1. Rol, taak en positie van de collegiaal ondersteuner
  2. Verschillende soorten ingrijpende gebeurtenissen en het drie-gesprekkenmodel
  3. Gespreksvaardigheden oefenen met acteur

Het minimum aantal deelnemers is 5 maximaal 10.

Deze drie dagdelen kunnen zowel offline als online plaatsvinden.