Bedrijfsopvang

Tweedaagse training ‘Opvang van medewerkers na schokkende gebeurtenissen’  

SCHOOL TEGEN SCHELDEN leidt medewerkers in 2 dagen op tot ‘bedrijfsopvanger’ volgens de methode van het ‘driegesprekken’ model. Na de eerste opvang die door de directe collega wordt geboden, vinden in de loop van ca. 2 maanden nog 3 gesprekken plaats. Alle gesprekken zijn gericht op ondersteuning bij de verwerking van de gebeurtenis. In 9 van de 10 gevallen gaat het met degene die ‘opgevangen’ is dan weer goed maar soms is er sprake van een zich ontwikkelende Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). In dat geval verwijst de opvanger door naar de reguliere en professionele hulpverlening.

Behalve theoretische kennis zoals hierboven genoemd, oefenen we opvanggesprekken met een professionele trainingsacteur. Dat is belangrijk omdat je dan kunt oefenen met verschillende soorten gedrag van degene die opgevangen wordt. Iemand kan verdrietig zijn, of erg boos of helemaal stil vallen. Iedereen reageert anders op een schokkende gebeurtenis.

Resultaten:

  • deelnemers herkennen symptomen van de normale en verstoorde verwerking van ingrijpende gebeurtenissen en weten hoe te handelen
  • deelnemers weten tijdig in te spelen op schokkende situaties waardoor zij een belangrijk preventieve werking uitoefenen op het ziekteverzuim

Er is na de tweedaagse training een mogelijkheid om aan een zogenaamde ‘opfrisdag’ deel te nemen. Bovendien verzorgt SCHOOL TEGEN SCHELDEN indien gewenst intervisiebijeenkomsten voor bedrijfsopvangers.

Referenties :

1 daagse opfristraining voor bedrijfsopvangers: Veel geleerd over gesprekstechnieken, ook de non verbale, goede sfeer. Pakkende filmpjes, goede aansluiting van theorie op onze praktijk. Fijn dat eigen actualiteit werd gebruikt in de casuïstiek. – Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft Oktober 2015

Tweedaagse basistraining voor bedrijfsopvangers: Informatieve, praktische en goed op Reinier toe te passen training. Spannend om met een acteur de verschillende opvanggesprekken te oefenen, trainer en acteur creëerden wel een veilig leerklimaat. Fijne afwisseling tussen theorie, kennis, filmmateriaal en cases om te oefenen. Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft September en Oktober 2015