Omgaan met lastig gedrag bij dementie

Lastig gedrag? Onbegrepen gedrag?Agressief gedrag?

Telkens als we gevraagd worden om training te geven in het omgaan met agressie bij mensen met dementie, stellen we ons bovenstaande vraag. Onbegrepen gedrag wordt vaak als overkoepelende term gebruikt als het gaat om gedrag waar ‘wij’ niet mee kunnen omgaan. Medewerkers hebben het moeilijk met lastig, impulsief, dreigend of fysiek aanvallend gedrag. Dat kan voor zowel de cliënt als de medewerkers onveilig voelen.

 

Onze trainingen in zorginstellingen variëren daarom in inhoud, denk bijvoorbeeld aan:

  • basistraining en bijbehorende vaardigheden in het omgaan met cliënten met dementie die ‘lastig’ gedrag vertonen
  • verdiepende (gespreks)vaardigheden in de contactname met deze doelgroep
  • leefcirkels en de gevolgen voor de medewekers
  • enkele fysieke loskomtechnieken (als het echt niet anders kan)

We geven dus niet zomaar een training. Graag maken we contact met de opdrachtgever om te inventariseren waar we van meerwaarde kunnen zijn. Meer weten? https://schooltegenschelden.nl/contact/