Omgaan met lastig gedrag bij dementie

Lastig gedrag? Onbegrepen gedrag? Agressief gedrag?

Telkens als ik gevraagd word om training te geven in het omgaan met agressie bij mensen met dementie, stel ik mij bovenstaande vraag.

Onbegrepen gedrag wordt vaak als overkoepelende term gebruikt als het gaat om gedrag waar ‘wij’ niet mee kunnen omgaan. Medewerkers hebben het moeilijk met lastig, impulsief, dreigend of fysiek aanvallend gedrag. Dat kan voor zowel de cliënt als de medewerkers onveilig voelen.

De bijeenkomsten of trainingen in zorginstellingen variëren daarom in inhoud, denk bijvoorbeeld aan:

  • basistraining en bijbehorende (gespreks)vaardigheden in het omgaan met cliënten met dementie die ‘lastig’ gedrag vertonen
  • toepassen van de territoriumleer en het crisisontwikkelingsmodel

In overleg met de opdrachtgever ontwerp ik een traject dat past bij de vraag, niet zomaar een standaardpakket maar iets wat echt zal beklijven en waar medewerkers in de praktijk profijt van hebben.

Een van mijn motto’s is dan ook:

‘Vandaag geleerd, morgen toepassen!’