Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit 

Sinds oktober 2020 ben ik ook werkzaam als extern vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon heeft een drietal taken in een organisatie, t.w.:

 1. Opvang en begeleiding van de melder
 2. Signaleren van ongewenste omgangsvormen en adviseren hoe een veiliger werkklimaat te realiseren.
 3. Voorlichting en/ of training geven over ‘gewenste omgangsvormen’.

Als werkgever wil je dat je medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving. Een omgeving waarin pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie en geweld niet worden getolereerd. In de Arbowet staat beschreven dat een werkgever psychosociale arbeidsbelasting moet voorkomen en daar beleid op moet voeren. Door het in de arm nemen van een vertrouwenspersoon creëer je de mogelijkheid voor medewerkers om in vertrouwen hun verhaal te kunnen doen. De vertrouwenspersoon zorgt voor een goede opvang en een luisterend oor. Samen met de melder wordt besproken wat de juiste stappen zijn op weg naar een oplossing.

Voordelen voor de werkgever

 • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
 • Zorgt voor bewustwording ongewenste omgangsvormen
 • Draagt bij aan een prettige werkomgeving
 • Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de organisatie
 • Kijkt of een oplossing de informele sfeer mogelijk is
 • Is onafhankelijk
 • Levert jaarlijkse (geanonimiseerde) verslaglegging

Voordelen voor de medewerker

 • Zorgt voor de eerste opvang, biedt een luisterend oor
 • Informeert over de mogelijkheden
 • Zoekt samen naar een oplossing
 • Begeleidt bij gesprekken met klachtencommissie of leiding
 • Verwijst zo nodig door naar hulpverlenende instanties (mediation, coach etc.)
 • Is onafhankelijk en objectief
 • Verleent nazorg

Ben je op zoek naar een vertrouwenspersoon? Neem contact met mij op en we bespreken de mogelijkheden.